Nepal är en inlandsstat i Sydasien. Det ligger huvudsakligen i Himalayabergen, men omfattar även delar av den indogangetiska slätten, och gränsar till det kinesiska Tibet i norr och Indien i söder, öster och väster. Det skiljs från Bangladesh genom Siliguri-korridoren och...